đất nằm trên xã có được vay vốn

Có được vay vốn hỗ trợ xây nhà trên đất ở tại xã?

Người lao động tại đô thị mới được hỗ trợ vay vốn xây nhà ở theo thông tư số 17/2014/TT-BXD. Hỏi: Vợ chồng tôi có