Tư Vấn Luật

Cách tính diện tích căn hộ chung cư để làm sổ đỏ

Diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng của căn hộ phải được thể hiện đầy đủ trong Giấy chứng nhận quyền sở

Cơ quan nào được thu thêm phí thẩm định thiết kế, dự toán?

Cơ quan quản lý chuyên môn về xây dựng có được thu thêm phí thẩm định, thiết kế, dự toán không? Hỏi: Tại Điều 87

Những quy định về sửa chữa và xây dựng nhà ở

Nếu nhà của dân chỉ sửa chữa (đã được phép) thì không thể xử phạt về việc xây dựng mới do dựa trên báo cáo

Nhà nằm trong dự án có được thay đổi mẫu thiết kế?

Căn cứ vào các quy định trên, khi bạn đã mua nhà thuộc dự án thiết kế đã được duyệt theo mẫu thì bạn phải

Có được vay vốn hỗ trợ xây nhà trên đất ở tại xã?

Người lao động tại đô thị mới được hỗ trợ vay vốn xây nhà ở theo thông tư số 17/2014/TT-BXD. Hỏi: Vợ chồng tôi có

Người có công với cách mạng có được hỗ trợ vay vốn để sửa nhà?

Hiện chưa có chương trình vay ưu đãi nào cho người có công với cách mạng sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. Hỏi: Bố