vỡ mộng thị trường nhà cho thuê

“Vỡ mộng” vì thị trường nhà cho thuê tại Tp.HCM đi ngược lại dự đoán

Điều này sẽ giúp thị trường chuyên nghiệp hơn nhưng lại gây dư thừa nguồn cung. Trước thông tin tích cực về Hiệp định Đối