khó khăn khi làm căn hộ 100 triệu

Những thách thức khi làm căn hộ 100 triệu đồng ở HCM

Nếu làm căn hộ 100 triệu đồng, Tp.HCM sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Quá tải hạ tầng, áp lực phá vỡ quy