phòng bếp luôn gọn gàng

Tại sao phòng bếp phải luôn gọn gàng sạch sẽ?

Ngoài ra, bếp hiện đại nên trang bị tủ chống độc, thiết bị nghiền vụn rác thực phẩm. Dân gian rất coi trọng việc ẩm