nhà ở xã hội Bình Dương

6 bài học từ mô hình NOXH 100 triệu đồng tại Bình Dương

Do được UBND các tỉnh, các sở, ngành, địa phương ưu tiên giải quyết nên các dự án NOXH có thời gian làm thủ tục