làm sao để tính diện tích chung cư

Cách tính diện tích căn hộ chung cư để làm sổ đỏ

Diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng của căn hộ phải được thể hiện đầy đủ trong Giấy chứng nhận quyền sở