5 điều đại kỵ trong phong thủy

5 điều đại kỵ trong thiết kế gác xép theo phong thủy

Ngoài ra, màu sắc chủ đạo của gác xép nên là màu ấm hoặc màu nhạt bởi gác xép vốn dĩ thấp, nếu như dùng