tư vấn luật

Cơ quan nào được thu thêm phí thẩm định thiết kế, dự toán?

Cơ quan quản lý chuyên môn về xây dựng có được thu thêm phí thẩm định, thiết kế, dự toán không? Hỏi: Tại Điều 87

Nhà nằm trong dự án có được thay đổi mẫu thiết kế?

Căn cứ vào các quy định trên, khi bạn đã mua nhà thuộc dự án thiết kế đã được duyệt theo mẫu thì bạn phải

Người có công với cách mạng có được hỗ trợ vay vốn để sửa nhà?

Hiện chưa có chương trình vay ưu đãi nào cho người có công với cách mạng sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. Hỏi: Bố